PostHeaderIcon Oprava LC Javorka

 

Státní zemědělský intervenční fond – Oprava LC Javorka   

Základní aktivitou firmy Lesní družstvo obcí je péče o dlouhodobě pronajatý a vlastní lesní majetek. Družstvo  prostřednictvím  Místní akční skupiny Havlíčkův kraj, o.p.s. zrealizovalo v prvním pololetí roku 2020 projekt „Oprava LC Javorka“.  Projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Administraci projektu zajistil SZIF  RO Brno.

Realizací projektu došlo k opravě stávající odvozní cesty tak, aby byl zajištěn její celoroční provoz. Technickými opatřeními je opravená cesta chráněna proti negativnímu působení vody. Příčné a podélné odvodnění je ukončeno ve vsakovacích jímkách.  Cesta bude užívána k lesnímu hospodaření a pro cyklo a pěší turisty.  Oprava proběhla v rámci Programu rozvoje venkova realizací projektu operace 19. 2.1 – Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje s názvem: „Oprava LC Javorka“.

  

Logo         Havlíčkův kraj - logo                    

 

LC Javorka

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aktualizováno ( Středa, 05 Srpen 2020 10:45 )